Kancelaria

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych, przedsiębiorców i innych podmiotów, w tym: jednostek samorządowych, stowarzyszeń, fundacji, IOB. Ze względu na troskę o interes Klienta przykładamy najwyższą staranność do wykonywanej pracy i kierujemy się zasadami etyki zawodowej, co sprawia, że działania Kancelarii cechuje profesjonalizm, rzetelność i dyskrecja. Naszych Klientów otaczamy kompleksową opieką prawną polegającą na opracowaniu i wdrażaniu dedykowanych rozwiązań i strategii mających na celu ochronę ich interesów oraz eliminację ryzyka.

Pomagamy zakładać i prowadzić bieżącą, efektywną i rentowną działalność gospodarczą. Dbamy o płynność finansową firm naszych Klientów dzięki działaniom prewencyjnym i skutecznie prowadzonej windykacji. Występujemy w imieniu naszych Klientów przed sądami i urzędami. Aktywnie uczestniczymy w procesach negocjacyjnych, dokonujemy badań i analiz due diligence oraz koordynujemy procesy sprzedaży i zakupu przedsiębiorstwa.

Kancelaria prowadzi stałą współpracę z radcami prawnymi, adwokatami, doradcami podatkowymi, notariuszami, rzeczoznawcami, lekarzami i rehabilitantami, co pozwala na świadczenie kompleksowych usług w szerokim zakresie i na najwyższym poziomie.

Jakub Czyczyło

Radca prawny, prezes zarządu Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”, członek Rady Nadzorczej Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A.. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego-Stacjonarne Studia Prawa oraz Politechniki Opolskiej Nadzór-Kontrola i Audyt Wewnętrzny w Gospodarce i Administracji. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu i jest członkiem tej izby.

Specjalizuje się w sprawach o roszczenia z tytułu wypadków komunikacyjnych (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta), prawie administracyjnym, w tym prawie ochrony środowiska (były pracownik Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego) oraz obsłudze prawnej przedsiębiorstw.